Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Přehled zpracovaných platných strategických, programových ...

Dokumenty zpracované na úrovni Krajského úřadu Jihomoravského kraje ... Odbor Název dokumentu Časová platnost Odpovědný pracovník + kontakt (54165 + tel ...

PaedDr. Jan Mikáč

PaedDr. Jan Mikáč poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol Zázmolí 30, 614 00 Brno ...

Dokumenty o dalším vzdělávání a celoživotním učení, MŠMT ČR

Dokumenty o dalším vzdělávání a celoživotním učení . V roce 1972 vydala komise UNESCO dokument " Learning to be ", který obsahoval řadu doporučení pro ...

Nařízení vlády o katalogu správních činností - č. 302/2014 ...

302. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 8. prosince 2014. o katalogu správních činností. Vláda nařizuje podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - VysokéŠkoly.com ...

Přijímací řízení Nahoru. Den otevřených dveří: viz. detaily jednotlivých oborů Počet studentů: 3933 Počet studentů 1. ročník: 1399

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a ...

561. ZÁKON. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Parlament se usnesl na ...

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním ...

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání) Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.

Koncepce rozvoje | Finanční kontrola veřejného sektoru ...

Útvary IA v subjektech veřejného sektoru (ve kterých je IA zaveden) nesou odpovědnost za IA systémů vnitřního řízení a kontroly těchto subjektů ...

Splněné cíle ministerstva, MŠMT ČR

STRATEGIE. STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 2020. Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z ...

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

Zákon č. 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Příklady aplikace modelu CAF, Národní ústav odborného ...

Stránky Národního ústavu pro odborného vzdělávání ... V následující tabulce jsou uvedeny příklady aplikace modelu CAF získané ze zpráv o vlastním ...

NOVINKY | EUROGRANT Consulting s.r.o.

Nový PRV spuštěn vyhlášením 1. kola výzev. 10.08.2015 | Autor: Alena Kožená, EUROGRANT Consulting s.r.o. Ministerstvo zemědělství, jako řídící orgán ...

anální řetízek video 13 sex best michaela sex tube movies